Wigson Riv & Sanering gör det lilla extra

Wigson Riv & Sanering gör det lilla extra

Hus och byggnader behöver ibland lite omvårdnad som gör de friskare eller mer funktionella och estetiskt tilltalande. Att sanera, riva och utföra betonghåltagning är ofta en förutsättning för att snickare, målare och rörmokare ska kunna göra sitt jobb tillfredställande.

Wigson Riv & Sanering utför uppdrag för främst företag men ibland även direkt för privatpersoner.

-Det handlar främst om försäkringsskador och lokalanpassningar. Byggföretag anlitar oss ofta också för rivningar och liknade, säger Jimmy Wigilius, delägare av Wigson Riv & Sanering.

Jimmy började sin bana i branschen när han 1995 vid sidan av studierna började jobba extra på ett rivningsföretag och där träffade en kille som undrade om de inte skulle ta och starta eget tillsammans.

-I dag är vi åtta personer och har stor erfarenhet när det gäller den här typen av arbeten, säger Jimmy.

Rivningar görs ofta i samband med lokalanpassningar på kontor, andra företag eller i privatbostäder.

-Vi river också tak, terrasser, murstockar och allt annat man kan tänka sig, berättar Jimmy.

Sanering

I samband med rivning så upptäcker man ibland att det finns fukt bakom exempelvis kakel i badrum eller under ett golv.

-Då river vi så mycket som det behövs för att få bort allt som är fuktskadat, säger Jimmy.

Wigson Riv & Sanering utför sanering i samband med rivningar men tar också på sig enskilda saneringsuppdrag.

-Vi får exempelvis in uppdrag där det ska saneras mögel eller asbest och då följer vi självfallet alla lagar och regler som krävs för att göra detta säkert, säger Jimmy.

Asbest använde man mycket under hela 60-talet från miljonprojekten och det kan i dag finnas bakom kakel, i murstockar och i fix på väggarna exempelvis.

-Eternitfasader på hus från den här tiden innehåller till exempel asbest, förklarar Jimmy.

Vid en sanering av asbest följer personalen stränga regler för att skydda sig.

-Vi använder bland annat masker och isolerar i en trestegssluss, berättar han.

Betonghåltagning

Wigson Riv & Sanering arbetar också mycket med betonghåltagning som innebär att man borrar eller sågar i betong.

-Egentligen handlar betonghåltagning om att vara problemlösare, säger Jimmy.

Det kan handla om att man behöver göra ny rördragning mellan två våningar där det är betong, eller att man vill öppna upp en betongväg för en öppnare planlösning, eller så kanske det ska byggas en spiraltrappa och man behöver göra ett hål för den.

-Det finns många fördelar med betonghåltagning, bland annat är det en effektiv och ekonomisk lösning, förklarar Jimmy.

När Wigson Riv & Sanering kommer för att utföra ett uppdrag så är de noggranna med att smutsa ner minimalt under arbetets gång och bygger ofta in arbetszonen för att förhindra att dammet sprids.

-Vi har lärt oss att jobba på det sätt som kunderna föredrar och ser till att alltid lämna platsen ren och snygg efter oss. Kunderna uppskattar det och rekommenderar oss vidare. Vi arbetar enligt mottot ”Levererar man bra jobb så får man fler jobb”, säger Jimmy

Dela