Vårda ditt hustak och skjut upp takbytet

Vårda ditt hustak och skjut upp takbytet

Att byta taket på huset är en kostsam historia som många tyvärr gör alldeles för tidigt. Det få är medvetna om är att det går att förlänga takets livslängd genom att vårda taket med rätt sorts behandling.

-Bara för att taket är 30-40 år så betyder det inte att man måste byta. Vi vårdar tak som är från början av 70-talet och fortfarande är i väldigt gott skick säger Dzenita Hukic, på LA Takvård Skåne Syd.

Det finns flera vinster att göra genom att vårda sitt tak. Man sparar pengar både på kort och lång sikt genom att förlänga takets livslängd och även ur miljösynpunkt är det bra att vårda det man har så länge som möjligt. Vid en eventuell försäljning så ökar också husets värde om man har ett tak i bra skick.

Högtryckstvätt är ingen bra idé

Det är lätt att tro att de vita fläckarna på taket är fågelskit och att det svarta är sot från skorstenar men det är nästan alltid påväxt från alger, lava och mossa som sitter fast på taket. Påväxtens rötter och sporer växer sig ner i takpannorna och binder fukt, som förr eller senare resulterar i att vatten sugs in i takpannorna. När sedan frosten kommer så finns det risk att takpannorna spricker.

-Undvik att använda högtryckstvätten. Den luckrar upp takpannornas ytskikt vilket försvagar takpannorna och gör att levnadsvillkoren för mossa, lav och alger faktiskt förbättras och då har problemen förvärrats berättar Dzenita.

Störst på takvård

LA Takvård är störst på takvård i Sverige och tar årligen hand om ca 10 000 tak.

-När vi ska behandla taket så börjar vi med att skrapa takpannorna för hand med skrapa. Sedan blåser vi av med lövblås, även hängrännorna blåser vi ur. Efter det så applicerar vi ett biologiskt nedbrytbart medel över taket som stryper påväxtens näringstillförsel. Påväxten dör omgående och det tar sedan 1-2 år för allt att förmultna och försvinna. Efter två år har man uppnått slutresultatet, berätta Dzenita.

– Man bör också ta reda på om man har nocktätning. Många hus saknar detta eller har tätning i plast som spruckit av väder och vind. Det är viktigt att eliminera risken att vatten och snö letar sig in på undertaket. Man vill heller inte få in löv, barr och fröer som kan hindra ventilationen på taket, förklarar Dzenita.

Professionell takvård är billigare än man tror

Spruckna takpannor kan vara svåra att upptäcka från marken, man måste helt enkelt ta sig upp på taket och noggrant inspektera samtliga takpannor för att kunna upptäcka små hål och sprickor i takpannorna. Det kan vara riskabelt för en ovan person utan rätt utrustning och kunnande. Därför rekommenderas alltid att man tar professionell hjälp.

-När man kontaktar oss så är det första steget ett hembesök där vi kommer ut och mäter hur stort taket är samt bedömer vilken behandling som är mest lämpad för taket och därefter skickar vi en offert eller skriver ut en på plats. Många tror att takvård är kostsamt, men det är faktiskt billigare än vad man tror. En normalstor villas tak på runt 180 kvm kostar cirka 5 000-10 000 kr, efter ROT, att behandla. Man besiktar ju bilen årligen och man besiktar skorstenen, och taket är ju ditt hems yttersta skydd så att investera i takvård är väl spenderade pengar, säger Dzenita med eftertryck.

Dela