Signaturen i cellen – DNA och intelligent design

Signaturen i cellen – DNA och intelligent design

Signaturen i cellen är en bok, och enligt många ett mästerverk, som på ett vetenskapligt sätt försöker hitta förklaringen till mysteriet med var DNA-molekylens information kommer från. Boken är skriven av Dr Stephen C. Meyer som flera gånger framträtt i sammanhang i både TV och tidningar. Signaturen i cellen blev också vald till en av årets böcker av den ansedda litteraturtidskriften ”The Times Literary Supplement”

Dr Stephen C. Meyer är en geofysiker och collegeprofessor som doktorerade i vetenskapsfilosofi och nu är direktör för Centrum för Vetenskap och Kultur på Discoveryinstitutet i Seattle.

-Den här boken kom ut på svenska i fjol och är en oerhört intressant bok om hur livet uppkom som, trots det komplicerade ämnet, är lättförståelig, säger Ralf Ebel från Timoteus Förlag.

Dr Stephen C. Meyer använder vetenskapen för att analysera olika teorier för hur den digitala koden i cellen har uppstått.

-Han argumenterar helt enkelt för att intelligent design är den bästa förklaringen för livets uppkomst på jorden, förklarar Ralf.

Mysteriet med DNA

Genom att använda data från många vetenskapliga områden undersöker Dr Stephen Meyer mysteriet som omger DNA och dess ursprung. Han demonstrerar hur tidigare vetenskapliga ansträngningar att förklara det biologiska ursprunget, alla har misslyckats.

Trots att Charles Darwin föreslog evolutionsteorin för livets fortsatta utveckling och aldrig själv gjorde något försök att besvara frågan om livets uppkomst så bidrog ändå hans arbete till att skapa ett klimat inom forskningen där teorier om intelligent design när det gällde livets uppkomst trängdes undan till förmån för teorier som försökte förklara den första cellens tillkomst genom slump och nödvändighet.

Bokens huvudsyfte är att med stor noggrannhet undersöka en efter en av de mest kända teorierna för livets uppkomst likt en detektiv som studerar alla misstänka inblandade i ett brott. Med stor logik och skärpa visar Dr Stephen Meyer på att alla dessa naturliga teorier har problem.

Har stor tyngd

Dr Stephen Meyer är I dag en välkänd förespråkare för intelligent design och en av grundarna till Center for Science and Culture inom den amerikanska tankesmedjan Discovery Institute. Han har i många år deltagit i offentliga samtal kring intelligent design i hela världen och hållit debatter, föreläsningar, intervjuer, samt skrivit artiklar och böcker. Signaturen i cellen är Meyers debutbok.

Ralf har gjort den svenska utgåvans layout

-Boken har tyngd, inte bara innehållsmässigt utan även med sin storlek på över 500 sidor, säger Ralf.

Signaturen i cellen avslöjar att informationsinnehållet i våra celler inte kan förklaras med naturliga processer för kemisk evolution. Det krävs en intelligent skapande kraft för att åstadkomma något så välordnat och komplicerat.

Dela