När konsten sätter känslan i rummet

När konsten sätter känslan i rummet

Valet av konst i en inredning kan påverka upplevelsen av rummet på många sätt. På samma sätt kan interiören också påverka hur konsten uppfattas. Vi ber konstnären Stefan Vestberg berätta om hur de som inreder med hans starka målningar kommenterar upplevelsen.

Eftersom Stefan Vestbergs målningar breder ut sig över många olika genrer, motiv och färgskalor så pryder de även en varierad bredd av hem. Se www.newworldart.se

– Många väljer stora format, och i dagens avskalade inredningsideal så låter man gärna tavlan sätta rummets karaktär. Många som inreder med mina målningar uppskattar verkligen att de finns som konsttryck på duk i tre olika storlekar. Det ger människor, som blir förälskade i ett visst motiv, en frihet att välja den storlek som passar rummet. Eftersom den görs i bara några få exemplar, signeras och numreras av mig, så består känslan av en personlig och unik bild, säger Stefan.

I fråga om estetisk konst, och i synnerhet i inredningssammanhang, krävs att konstnären har en särskild känsla för stil och smak. Att Stefan Vestberg har en bakgrund som designer och modeskapare, märks därför i de populära motiven.

Kommentarer från tavlornas nya hem

Stefan håller med om att varje målning uppfattas olika, beroende på vilken miljö de hängs i. Men, han understryker att det alltid blir en positiv överraskning, när folk hänger tavlorna hemma. Det bekräftas av köparnas kommentarer och insända bilder över tavlans plats i hemmet, som vi ser på Stefans hemsida newworldart.se. Där ser man även de många motivens starka energi och färger.
-Under alla års tecknande i sport & modebranschen / www.deski.se/ förbättrade jag ständigt min kunskap inom färglära, harmoni, gyllene snittet, komplementfärger och annat. Där utvecklades även mitt intresse för kommande ideal som väcker nyfikenhet, och vad som gör kompositioner tidlösa. Utifrån det skapar jag motiv med avsikten att de ska älskas länge.

Möta konst med öppet sinne

På samma sätt som hem, kontor och hotell kan inredas efter olika smak, så unnar sig också Stefan att skapa bilder i olika bildgenrer. Något som också tilltalar många betraktare. Vi möter både abstrakta och figurativa målningar. Vissa är färgrika och vilda, somliga är sobert gråtonade, och andra har en kontrastrik grafisk stil.

– Somliga människor tror att det krävs en särskild kunskap för att betrakta eller välja konst. Men, det räcker med att öppna sinnet, och bara känna efter. Det är alltid du själv som avgör vad du känner och ser, avslutar Stefan Vestberg.

Dela