Human Bridge: bistånd och hållbarhet för människa och miljö

Human Bridge: bistånd och hållbarhet för människa och miljö

Sedan hjälporganisationen Human Bridge bildades för drygt 20 år sedan har man arbetat med att samla in sjukvårdsutrustning och material i Sverige vilket skickas vidare till länder där behovet är stort. Genom att även stötta med material och kläder under katastrofsituationer och krig bidrar organisationen till att många får hjälp.

Idag finansieras huvuddelen av vår verksamhet genom att samla in textilier i Sverige och sedan sälja vidare dessa till sorterings bolag i Europa. Överskott som genereras i vår systerorganisation Lindra Second Hand överlåts också till Human Bridge för att finansiera biståndsinsatser. Våra insatser skall alltid utgå från behovet i de länder vi samarbetar med. Redan för tjugo år sedan började vi bistå Ukraina, fr.o.m. 2014 ökade insatserna för att sedan öka ytterligare när kriget inleddes. Detta är ett exempel på hur vi kan bistå med sjukvårdsmaterial, berättar Robert Bergman, direktör på Human Bridge.

Med en vision att hjälpa människor runt om i världen

Human Bridge har blivit en viktig samarbetspartner för många länder avseende tillgång till material för sjukvård samt vid katastrofinsatser. – Vi stiftades av Läkarmissionen och Erikshjälpen som båda hade lång erfarenhet av att bistå med material. Då verksamheten började bli för kostsam bildades en egen organisation för materialbistånd, Human Bridge. För att finansiera verksamheten bestämde vi oss för att utöka insamling av textilier och att I huvudsak sälja dessa. Idag har vi över 2500 insamlingsboxar runt om i Sverige för insamling av kläder och textil, fortsätter Robert. – Vi uttrycker det så att Human Bridge är en delad verksamhet, med en omfattande näringsverksamhet vars överskott går oavkortat till att finansiera biståndsinsatserna som är vårt huvudsyfte. Utöver egen personal samarbetar vi med sociala företag och kommunala arbetsmarknadsenheter för tömning av våra boxar.

I våra sorteringar och depåer erbjuder vi arbetsträning för individer som behöver närma sig arbetsmarknaden. Det finns också en trogen grupp volontärer som hjälper till när det behövs. Flera gånger i veckan skickar Human Bridge sändningar. Dessa innehåller främst sjukvårdsutrustning- och material, men även annat beroende på vad som efterfrågas. – Vissa länder har vi samarbetat med länder och har där ett stort kontaktnät. I t.ex. Etiopien som jag besökt nyligen samarbetar vi med statliga sjukhus och förser dessa med utrustning beroende på deras behov. Idag genomför vi insatser i 12-15 länder. Vårt mål är att hjälpa invånarna oavsett religion, folkslag eller det politiska läget. Det kan innebära att vi ibland måste samarbeta med myndigheter som man kan tycka har del i orsaken till behovet av stöd, men för att hjälpen ska nå fram måste myndigheterna vara inblandade. Detta är ett avgörande vi tvingas göra.

Human Bridges uppdrag är viktigt: att bidra med utrustning till länder som behöver hjälp med att höja kvaliteten på sjukvården eller andra delar av civilsamhället. – Efterfrågan på sjukvårdsmaterial är tyvärr hur stort som helst och verkar bara öka. Våra avtal med svenska regioner är avgörande för tillgång till den utrustning vi gärna förmedlar vidare i världen. Vi hoppas även att vi kan locka folk till att fortsätta skänka kläder och pengar till oss. När jag nyligen besökte ett sjukhus i Etiopien som vi försåg med bland annat sjukhussängar för 20 år sedan och såg att de fortfarande var i bruk stärkte det min tro på vår vision och idé. Att kunna bidra på olika sätt känns väldigt angeläget, avslutar Robert.

Swish: 123 900 41 85

90 – Konto 900-4185

Dela