Gräsmattelarver-din vackra gräsmattas största hot?

Gräsmattelarver-din vackra gräsmattas största hot?

Har du döda fläckar på gräsmattan trots att du vårdar den omsorgsfullt? Kanske har du sett att fåglarna pickar och river där? Då har du troligen drabbats trädgårdsborre-eller pingborrelarver. De är lätta att bli kvitt med nematoder, helt utan giftiga kemikalier. Susanne Jonsson på Bionema som är specialiserade på nematoder berättar mer.

Många tomtägare angriper fel problem när deras i övrigt friska gräsmatta drabbas av torra, rotlösa och gulnande fläckar där det är som soligast och torrast. Susanne tipsar:

– Titta då på närmare håll och leta efter larver. Om fåglarna pickar på platsen så är det också en ledtråd, och bara till nytta, eftersom de tar en del larver. Men det är inte fåglarna som förstör gräset. Det handlar troligen om att pingborre eller trädgårdsborre har lagt sina ägg där efter att de svärmade på våren.

Ibland tittar villaägare nyfiket på när de här skalbaggarna svärmar på tomten några vårkvällar, utan att då ana vilken skada det ska ge framöver.

-När äggen kläcks i slutet av sommaren så äter dessa larver glupskt av gräsmattan. Den bästa giftfria metoden är då att anlita nematoder, små organismer som gärna parasiterar på de skadliga larverna så att de slutligen dör.

Susanne visar förpackningarna som innehåller ett fuktigt pulver. Det är miljontals mikroskopiska nematoder som späds ut i vatten och vattnas ut där skadorna uppstår.-Öronvivlar som ger sig på häckar och knipsar sönder bladkanterna, ”konduktörsklipp”, har larver som just dessa nematoder också angriper.

Rätt art rör inte växterna

Nematoder är ett mångfaldigt släkte organismer av både nyttiga och onyttiga arter.

-Ja, och våra arter parasiterar bara på de skadliga larverna, de rör inte växterna. Det är en idealisk och välbeprövad lösning, helt utan gifter och miljöpåverkan.

Man kan också välja en art som får bort harkrankarnas larver, vilka kan förstöra både gräsmattor och kryddodlingar.

-Deras larver orsakar ofta mindre, men fler, skadade fläckar. Det kan drabba fuktiga partier, likaväl som att de gömmer sig under stenplattor, i rabatter och växthus, berättar Susanne.

Öronvivelskador

Titta, jämför och välj åtgärd

Olika larver kan bekämpas med olika arter av nematoder, men hur vet man vilka insektslarver man har i gräset? Susanne svarar:

-Larverna är synliga med blotta ögat, och för att avgöra vilken insektsart det handlar om så går man in på Bionemas hemsida. Där kan man jämföra med bilder av larver, beskrivning av grässkadan och se vilken nematodprodukt som rekommenderas.

Dela