Ger stöd åt barn och vuxna med NPF-diagnoser

Ger stöd åt barn och vuxna med NPF-diagnoser

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har att göra med hur hjärnan fungerar och kan visa sig genom olika diagnoser som ADHD, autism, tourettes och språkstörningar. En sådan diagnos kan påverka personens vardag på olika sätt och ge många utmaningar.

Pia Ekstrand har jobbat som arbetsterapeut i över 20 år och startade sitt företag Alltid Nära i syfte att hjälpa människor som behöver stöd i vardagen. Alltid Nära har specialiserat sig på att erbjuda tjänster till äldre människor samt människor med NPF-diagnoser.

-Jag har själv en dotter med ADHD och autistiska drag och det har varit en väldig kamp hela livet för henne så jag vet vilka utmaningar det kan vara för en person med NPF-diagnos, säger Pia.

Stödet har begränsats

Att sköta hemmet, passa tider, göra läxor och andra vardagliga sysslor kan vara en stor utmaning när man har en NFP-diagnos. 

-Det kan vara väldigt svårt att få i gång startmotorn och tufft att ta tag i saker som är lite tråkiga eller tunga. Man kan kanske ha hyperfokus på en sak men tappar lätt allt annat. Man kan ha svårt att reglera känslor, ha dåligt arbetsminne och svårt med tidsuppfattning, förklarar Pia.

Stödet till både barn och vuxna med NFP är tyvärr väldigt begränsat och både boendestöd och annat stöd har förändrats till det sämre.

-Jag har nära vänner med NFP som sitter instängda för att de nu anses färdigbehandlade. Som funktionshindrad behöver man regelbundet stöd. Jag sitter med i föreningen Attention där vi jobbar för att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, påverka beslutsfattare och sprida gemenskapen, berättar Pia.

Flexibelt stöd och både fysiskt och digitalt

Pia startade Alltid Nära under covidperioden och sedan dess har ryktet spridit sig mellan familjerna. Det är heller inte kunderna som Pia trodde skulle dyka upp, som anlitar henne.

-Det är i stället de som har mindre bra ställt som hör av sig till mig, säger Pia.

Pia är tydlig med att hon är väldigt flexibel och försöker först och främst att få en klar bild över vad kunden vill.

-Det kan exempelvis vara att komma i gång med saker i vardagen. Vi gör det tillsammans men går längre än vad ett boendestöd gör. Jag kan till exempel säga till kunden att gå och sätta sig och läsa medan jag avslutar dammsugningen eftersom jag förstår att man kan vara helt slut när dopaminet dippar, säger Pia.

Pia har en bland andra en familj som hon stöttar varje vecka där en av de vuxna i familjen behöver stöttning med upplägg av dagen och hjälp att komma i gång.

-De säger ofta att det är tack vare min insats som vardagen fungerar bättre nu. Innan jag fanns med så var det bråk gällande vardagssysslor som inte blev gjorda och så vidare, berättar Pia.

Pia hjälper också gärna till med att sköta kontakter med myndigheter eller hyra ett släp för att åka och köpa en möbel eller vad det nu kan vara som är viktigast för kunden att få hjälp med.

-Det fungerar faktiskt också väldigt bra att ge boendestöd digitalt, jag hänger helt enkelt med på promenaden i telefonen i fickan, säger Pia.

Dela