I april och maj stöter älgar och rådjur bort sina fjolårskalvar vilket leder till många vilsna djur på vägarna. 179 viltolyckor sker varje dag på svenska vägar. Störst andel av olyckorna sker på hösten och våren.

I april och maj stöter älgar och rådjur bort sina fjolårskalvar vilket leder till många vilsna djur på vägarna. 179 viltolyckor sker varje dag på svenska vägar. Störst andel av olyckorna sker på hösten och våren.

Mörkertalet är stort eftersom många viltolyckor sker utan att rapporteras, ändå har 2022 nått en notering på 61 741 polisrapporterade viltolyckor med anmälningspliktigtvilt.

På våren stöter älg och rådjur bort sina fjolårskalvar/kid, vilket leder till fler vilsna djur på vägarna. Flest olyckor sker med rådjur, vildsvin, älg och dovhjort. 

På hösten ökar antalet viltolyckor mellan skymning och gryning eftersom djur och människors aktiviteter sammanfaller. Perioden mellan september och december sker 40–50 % av årets viltolyckor.

Älgskadefondsföreningen

Föreningen är verksam runt om i Sverige hela året, de sprider kunskap och information om viltolyckor och deltar i evenemang. Man kan köra viltsimulator, där man praktiskt får prova på hur man reagerar när vilt kommer upp på vägen eller se alla anmälningspliktiga djur i naturlig storlek. Föreningen anordnar även föreläsningar och utbildningar inom viltolycksprevention och trafiksäkerhet för företag och organisationer. Vi är en samverkanspart i NVR (Nationella Viltolycks-rådet).

Anmälningsplikt enligt lag

Man är enligt lag skyldig att anmäla viltolycka med djur som ingår i §40 Jaktförordningen. Det gäller björn, varg, järv, lo, älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, mufflonfår och örn samt ren. 

Man måste anmäla viltolycka även om djuret har försvunnit eller till synes är oskadat – Det är omöjligt för en förare att avgöra om djuret är skadat eller ej.

Om olyckan är framme

 • stanna bilen där det är säkert att stanna, sätt på varningsblinkers
 • Sätt ut varningstriangel 200 meter bakom olyckan
 • Markera med viltremsa på den sidan där djuret försvann. Viltremsor kan du få från Älgskadefondsföreningen
 • Flytta döda djur från vägbanan
 • Ring 112 och anmäl olyckan, lämna en tydlig vägbeskrivning
 • Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin. Följ inte skadat djur eller gå i djurens spår.
 • Tänk på din egen säkerhet.

Eftersök

När viltolyckan är polisanmäld skickas eftersöksjägare ut för att leta efter djuret. Eftersöksjägare behöver ha en bra angivelse när de ska leta efter djur med hjälp av hund. Eftersöket görs för viltets bästa så det är viktigt att du som trafikant visar försiktighet och respekt.

Tips

 • Anpassa hasigheten efter väglag och sikt. Du passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund som befinner sig mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km/h.
 • Håll avstånd till bilen framför ifall den behöver bromsa för något vilt. 
 • Sänk hastigheten om eftersöksjägare eller bil med varningsblinkers står vid vägkanten. Människor eller skadat djur kan fortfarande befinna sig på vägen.
 • Väj aldrig för ett djur. Om du väjer kan skadorna bli betydligt allvarligare. Lämna inte din körbana. Om du inte hinner bromsa, sikta mot bakbenen, då minskar du risken att djuret kommer in genom vindrutan

Det finns hjälp att söka

Det finns ekonomisk hjälp att få om du råkar ut för en viltolycka. Älgskadefondsföreningen ger ekonomisk hjälp till medlemmar och betalar varje år ut 2,5 miljoner kronor till drabbade.

Fakta om medlemskap

För 150 kr per år får medlemmar ekonomisk hjälp vid kollision med anmälningspliktigt vilt. Medlemskapet är personligt och gäller för samtliga privatägda motorfordon som du som medlem står som registrerad ägare till oavsett om du har hel- halv- eller trafikförsäkring. Det gäller även om du som medlem kör någon annan persons privata fordon och om du lånar ut ditt fordon till annan privatperson. Gäller ej fordon i yrkesmässig trafik. Du kan få hjälp med självrisk, reparation, hyrbil och bärgning. Varje år betalar Älgskadefondsföreningen ut cirka 2,5 miljoner kronor till drabbade medlemmar.

Enklast blir du medlem genom att swisha 150 kronor till 123-514 80 10. Skriv ditt personnummer i meddelandefältet.

Mer information: www.algen.se

Dela