ACRE Skogstjänst AB satsar på stark tillväxt med nytt förvärv

ACRE Skogstjänst AB satsar på stark tillväxt med nytt förvärv

ACRE Skogstjänst AB i Borås har gjort en stor satsning på tillväxt och förvärvat Wells Trädvård AB i Stockholm. I och med detta har bolaget stärkt sitt affärsområde inom arboristtjänster. Douglas Wells som är grundare och tidigare ägare av Wells Trädvård AB, är numera delägare och regionansvarig i Stockholm.

-Vår målsättning är att vara nummer ett och det första valet både när det gäller medansvariga, det vill säga våra medarbetare, och våra kunder, säger Martin Kyrk ansvarig för ekonomi och strategi.

ACRE Skogstjänst AB är den trygga partnern för både företag, kommunal- och statlig förvaltning samt privatpersoner och erbjuder en bred portfölj av tjänster inom fem affärsområden:

  • Underhåll kraft, anläggning och järnväg
  • Arboristtjänster
  • Konsulttjänster inom skog och träd
  • Stängsel
  • Grönyteskötsel

Startade med röjning av kraftledningar

Det var Joacim Wendel som startade ACRE Skogstjänst AB för mer än 20 år sedan. Då var affärsområdet främst röjning av kraftledningar. Detta utökades under åren med fler tjänster. För cirka 15 år sedan kom Joacim i kontakt med Douglas Wells som är en välmeriterad arborist och år 2020 bestämde de sig för att göra något tillsammans.

-Vi är ett av få bolag som är ISO-certifierade och arbetar systematiskt med säkerhet och detta genomsyrar alla processer, från projektberedning till avslut. Vi följer lagar och regler så att kunderna kan känna sig trygga och veta vad de har att förvänta sig, förklarar Martin Kyrk.

Bolaget har börjat en tillväxtresa där ett av målen är att utveckla branschen och leda den till att bli mer seriös och aktad.

Douglas Wells, Joacim, Wendel och Martin Kyrk.

Träd- och naturvård

En viktig del i verksamheten är bolagets arbete med träd- och naturvård. Träden fyller en väldigt viktig funktion i såväl stadsmiljö som naturmiljö. 

– En del i vårt arbete, tillsammans med våra kunder, är att säkerställa trädbestånden i stadsmiljöer eftersom det är svårt att etablera nya träd där. Det är svårt att ersätta befintliga träd i urban miljö, då ca 25 % av alla nya träd som planteras, dör det första året, förklarar Douglas Wells.

Trädens funktion är bland annat att vara boplats åt svampar, djur och insekter samtidigt som de är livsviktiga i vår klimatomställning. 

ACRE Skogstjänst AB är en pålitlig kvalitetspartner när det kommer till arbete med träd- och naturvård. Vi har ett stort ansvar för såväl vår generation som kommande, att minska vårt klimatavtryck och gynna biologisk mångfald, säger Joacim Wendel, VD i ACRE Skogstjänst AB.

Dela